facebook tracking
Takaisin kohtaan Henkilötiedot ja yksityisyys

Yksityisyyskäytäntö

Teamtailorin palvelun kautta tapahtuvaa rekrytointia koskeva Moskito Television Oy yksityisyydensuojakäytäntö

 

 

1. Yleistä

 

Moskito Television Oy on sitoutunut noudattamaan EU-alueella voimassa olevaa tietosuoja-asetusta (GDPR) ja käsittelemään hallussaan olevia henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

Tietosuojakäytäntö koskee kaikkia osapuolia jotka ovat luovuttaneet yritykselle henkilötietojaan yrityksen liiketoimintaan liittyvissä tarkoituksissa, kuten hakemalla osallistujaksi tuotantoihin, esiintymällä yrityksen tuotannoissa, työskentelemällä yrityksessä työntekijänä tai alihankkijana. Hakuprosessin aikana Moskito Television Oy:lle saattaa kertyä tietoja hakijasta myös kolmansilta osapuolilta, esimerkiksi suositusten muodossa tai julkisista lähteistä.

Moskito Television Oy käsittelee toiminnassaan myös asiakkaidensa keräämiä, yritykselle EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti laaditulla DPA (Data Processing Agreement) sopimuksella luovuttamia henkilötietoja. Saman sopimuksen Moskito Television Oy laatii jokaisen kolmannen osapuolen kanssa, jolle yrityksen on luovutettava henkilötietoja tuotantoprosessin tai muun liiketoiminnan kannalta välttämättömän toiminnan takia. 

 

2. Mitä tietoja kerätään

 

Moskito Television Oy:n keräämiä henkilötietoja voivat olla esimerkiksi

  • -Nimi
  • -Yhteystiedot
  • -Syntymäaika ja henkilötunnus
  • -Sukupuoli ja siviilisääty
  • -Työhistoria ja CV
  • -Pankkiyhteys
  • -Valokuva
  • -Tarpeen vaatiessa kerättävää tietoa voi olla myös erilaiset arkaluontoisina pidettävät tiedot kuten terveystiedot, poliittiset sitoumukset tai rikosrekisteriote.  

Tietoja kerätään, jotta Moskito Television Oy pystyy arvioimaan hakijan mahdollista osallistumista yrityksen tuotantoihin esiintyjänä/osallistujana, tai soveltuvuutta työskentelemään työntekijänä tai alihankkijana tuotannoissa.

Moskito Television Oy:lle syntyy oikeudellinen peruste henkilötietojen käsittelyyn tuotannon yhteydessä erillisellä suostumuksella, vapaaehtoisuuteen perustuvan hakemuksen lähettämisellä tai henkilön omasta halusta solmia sopimus tuotantoon osallistumisesta joko esiintyjänä, osallistujana tai työntekijänä. Kaikkien valittujen henkilöiden kanssa tehdään erillinen sopimus roolistaan kulloisessakin tuotannossa tai Moskito Television Oy:n muissa toimissa. 


3. Kuka käsittelee ja kuinka säilytetään

 

Moskito Television Oy säilyttää kaikkia keräämiään henkilötietoja yrityksen palvelimella sekä fyysisessä muodossa annettujen tietojen osalta kansioissa lukitusti yrityksen tiloissa. Moskito Television Oy:llä on tarpeen vaatiessa oikeus siirtää henkilötietoja EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelle säilytykseen sekä luovuttaa niitä kolmannelle osapuolelle lain vaatimin perustein sekä mahdollisen omistajanvaihdoksen yhteydessä.

Tietoja säilytetään maksimissaan kolme vuotta, lukuun ottamatta niitä tietoja joita Suomen laki vaatii säilytettävän kauemmin, kuten palkanmaksuun ja eläkkeisiin liittyvät tiedot.

Henkilötietoja käsittelevät vain henkilöt, joilla on oikeus henkilötietojen käsittelyyn. Heihin kuuluvat tuotannoista vastaavat henkilöt sekä yrityksen HR-asioista vastaavat henkilöt.


4. Henkilön oikeudet

 

Henkilötietojaan luovuttaneella on mahdollisuus tarkistaa mitä tietoja Moskito Television Oy:llä hänestä rekisterissään on, sekä pyytää tietojen oikaisua tai päivittämistä. Tietyissä tilanteissa tietojaan luovuttaneella on oikeus vaatia tietojensa poistamista. Pyynnöstä voidaan poistaa sellaiset tiedot, jotka eivät ole alisteisia Suomen lain vaatimuksille.

Tarkistusta, oikaisemista tai poistamista haluavan henkilön tulee ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen tietosuojavastaava@moskito.fi.

Tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti Moskito Television Oy:llä on yksi kuukausi aikaa vastata pyyntöön. Mikäli annettu vastaus ei tyydytä kysyjää, on hänen mahdollista tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

 

Teamtailor

Urasivu Teamtailorilta